Home    Oferta    Przechowalnie owoców i warzyw

Przechowalnie owoców i warzyw

W przechowalniach warzyw i owoców należy stworzyć warunki, w których nastąpi jak najszybsze zahamowanie procesów życiowych w składowanych warzywach, przy zachowaniu ich jakości, barwy, wagi i wartości handlowej. Pomieszczenia takie powinny charakteryzować się dobrą izolacją termiczną i wilgociową. Do głównych czynników decydujących o warunkach przechowywania należą temperatura i wilgotność. Ze względu na konieczność utrzymania dużej wilgotności (do 98%), należy dobrać odpowiednią chłodnicę. Im niższa jest różnica temperatur między powietrzem w komorze a powietrzem wylatującym z chłodnicy, tym wyższą wilgotność możemy uzyskać. Wymaga to jednak montażu chłodnicy o dużej powierzchni wymiany, a w związku z tym droższej. Przy zastosowaniu chłodnic o małej wydajności wystąpi duża różnica temperatur, wilgotność względna będzie niska, co z kolei spowoduje duże ubytki masy – straty w przechowywanych owocach czy warzywach, zwłaszcza w warzywach korzeniowych.

Małą różnicę temperatur można osiągnąć tylko przy właściwym doborze sprzętu i automatyki chłodniczej, której zasadniczym elementem jest elektroniczny zawór rozprężny, stosowany w tego typu instalacjach.

Oferujemy dobór i montaż urządzeń chłodniczych pozwalający na zachowanie właściwej temperatury i wysokiej wilgotności w komorze. W naszych instalacjach zwracamy szczególną uwagę na stosowanie nowoczesnych, elektronicznych zaworów rozprężnych, które pozwalają na utrzymanie niskiego przegrzania, wysokiej wilgotności, dokładnego utrzymania zadanej temperatury oraz oszczędności energii elektrycznej. Stosowanie mechanicznych termostatycznych zaworów rozprężnych jest dziś przeżytkiem. Do wykonania dobrej przechowalni potrzebne jest połączenie wieloletniego doświadczenia ze znajomością nowoczesnych technologii.